De impact van COVID-19 op minderjarigen

De huidige pandemie is wereldwijd een grote collectieve uitdaging. De leden van het Platform voor de rechten van het
kind in ontwikkelingssamenwerking (PKIO) zijn bezorgd over de directe gevolgen van deze crisis voor de jongsten en
zijn van mening dat de rechten van het kind te allen tijde moeten gegarandeerd zijn. We roepen op om COVID-19
maatregelen te nemen die geschikt zijn voor gezinnen in een kwetsbare of risicovolle situatie.

Lees de nota hier:

PKIO-ImpactCOVID-kinderen-NL