• VORMINGEN

  In de tweede helft van 2024 organiseert het Platform Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking twee vormingen: Een vorming over de implementatie van het recht op kinderparticipatie in ontwikkelingssamenwerking (tussen september en december) Een vorming over kinderrechten en klimaatverandering (9 december) Geïnteresseerd? VORMING OVER KINDERRECHTEN EN KLIMAATVERANDERING Datum: maandag 9 december 2024 Tijd: 9.00 tot 12.30 uur Plaats: UNICEF België, Picardstraat 7, 1000

  Lees verder
 • Petite fille - Memorandum UNICEF 2024

  Kinderrechten voor de verkiezingen van juni 2024

  Memorandum : Verkiezingen 2024 – Laat geen enkel kind aan de kant staan! Cijfers tonen duidelijk aan dat internationale solidariteit van cruciaal belang is voor de gezondheid, het onderwijs, de voeding en het algemeen welbevinden van kinderen. Een beleid op het vlak van internationale solidariteit dat actief kinderrechten ondersteunt, is noodzakelijk voor de verwezenlijking van een duurzame toekomst voor kinderen.

  Lees verder
 • Inspiratiegids

  Inspiratiegids “kinderrechten integreren in programma’s voor ontwikkelingssamenwerking” Deze gids wil actoren in de sector van de ontwikkelingssamenwerking bewustmaken van het thema kinderrechten en hen aanzetten tot beraad over hun eigen praktijken en programma’s, waarbij ze zich de vraag stellen welke impact hun interventies op kinderen hebben. De gids introduceert enkele kernconcepten zoals een op kinderrechten gebaseerde aanpak en programmering op

  Lees verder
 • Laten we samen strijden tegen het gebruik van kindsoldaten : onderteken onze petitie #sign4wing

  Laten we samen strijden tegen het gebruik van kindsoldaten : onderteken de petitie #sign4wing   Het WING-platform; samengesteld uit WAPA, Justice & Paix, GRIP en het Belgische Rode Kruis; lanceert een petitie om de benarde situatie van kindsoldaten ook een humanitaire prioriteit op de agenda van de VN-Veiligheidsraad te houden als België niet langer als niet-permanent lid deel uitmaakt van die

  Lees verder
 • De impact van COVID-19 op minderjarigen

  De huidige pandemie is wereldwijd een grote collectieve uitdaging. De leden van het Platform voor de rechten van het kind in ontwikkelingssamenwerking (PKIO) zijn bezorgd over de directe gevolgen van deze crisis voor de jongsten en zijn van mening dat de rechten van het kind te allen tijde moeten gegarandeerd zijn. We roepen op om COVID-19 maatregelen te nemen die

  Lees verder
 • Agenda 2030 : Kinderspel ?

  Agenda 2030 is een ambitieuze agenda ! Door rekening te houden met kinderen in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen kan hun leefsituatie op een inclusieve en duurzame manier verbeteren en een vooruitgang betekenen voor zowat elke doelstelling. Ter gelegenheid van het SDG Forum 2019 ontwikkelde het PKIO Platform deze brochure die de interacties tussen de SDG’s en de Kinderrechten benadrukt.

  Lees verder
 • Verkiezingen 2019: laat geen enkel kind achter!

  In 2019 trekken we naar de stembus. Wij hebben een duidelijke boodschap voor de kandidaten: laat geen enkel kind achter! Geen enkele duurzame ontwikkelingsdoelstelling zal bereikt worden zonder rekening te houden met de bijzondere situatie waarin kinderen zich bevinden. Kinderen zijn niet enkel slachtoffers, maar ook actoren die actief mee nadenken over oplossingen voor de problemen waarmee we geconfronteerd worden.

  Lees verder
 • Kinderrechten voor alle kinderen, ook voor meisjes!

  Alle kinderen hebben rechten. Ook meisjes. Toch worden de rechten van miljoenen kinderen wereldwijd geschonden en worden meisjes disproportioneel getroffen. Ze kunnen vaker dan jongens niet naar school en mogen in veel landen niet zelf beslissen met wie ze trouwen. Uit een grondige analyse van meer dan 1300 internationale beleidsteksten blijkt dat de noden en rechten van meisjes te vaak

  Lees verder
 • Meer weten over kinderrechten?

  Ben je geïnteresseerd in kinderrechten, het recht op voedsel en het recht op gezondheid? Kom naar het vormingsweekend “Empowerment: samen sterk voor ieders recht” en leer er meer over hoe burgers en sociale bewegingen in het Zuiden en in België deze rechten opeisen.  De vorming is een mix van theorie, meerdere voorbeelden en interactieve sessies waarin je je nieuwe inzichten

  Lees verder