Inspiratiegids

Inspiratiegids “kinderrechten integreren in programma’s voor ontwikkelingssamenwerking”

Deze gids wil actoren in de sector van de ontwikkelingssamenwerking bewustmaken van het thema kinderrechten en hen aanzetten tot beraad over hun eigen praktijken en programma’s, waarbij ze zich de vraag stellen welke impact hun interventies op kinderen hebben.

De gids introduceert enkele kernconcepten zoals een op kinderrechten gebaseerde aanpak en programmering op basis van kinderrechten, reikt denkpistes aan om beter rekening te houden met kinderrechten in de hele projectcyclus en verschaft een waaier aan instrumenten en lectuur om nog een stap verder te gaan.

Raadpleeg hier de gids: PKIO_Inspiratiegids