Verkiezingen 2019: laat geen enkel kind achter!

In 2019 trekken we naar de stembus. Wij hebben een duidelijke boodschap voor de kandidaten: laat geen enkel kind achter!

Geen enkele duurzame ontwikkelingsdoelstelling zal bereikt worden zonder rekening te houden met de bijzondere situatie waarin kinderen zich bevinden. Kinderen zijn niet enkel slachtoffers, maar ook actoren die actief mee nadenken over oplossingen voor de problemen waarmee we geconfronteerd worden. De manier waarop kinderen vandaag leven, groeien en participeren, bepaalt hoe de toekomst eruit zal zien. Enkel door alle kinderen gezond en veilig te laten opgroeien, in hun materiële en sociale noden te voldoen en hun rechten volledig te respecteren, kunnen we cycli van armoede en geweld doorbreken.

Investeren in kinderen is de sleutel voor een duurzame ontwikkelingspolitiek. Daarbij vragen we bijzondere aandacht voor kinderen in kwetsbare situaties, zoals meisjes, kinderen die de ouderlijke zorg verloren of dreigen te verliezen, kinderen in straatsituaties en kinderen zonder geboorteregistratie.

Lees ons volledig verkiezingsmemorandum hier.